Взяти участь в акції

Правила проведення Акції «Супер Бобо у Діснейленді»

 

ТзОВ «Фастпол» запрошує Вас прийняти участь в

Акції «Супер Бобо у Діснейленді»

у період з «___»___________2014 року по «___»___________2015 року.

 

  1. Загальні положення

 

1.1.      Організаторами Акції «Супер Бобо у Діснейленді» є:

Tовариство з обмеженою відповідальністю "Фастпол", що знаходиться за юридичною адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н., м. Дубляни, вул. Львівська, 17, та

, надалі іменовані разом «Організатор».

1.2. Все листування, яке пов’язане із Акцією, зокрема скарги, повинні направлятись за поштовою адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н., м. Дубляни, вул. Львівська , 11, або на адресу веб-сайту: www.bobo.com.ua в розділі: _______________

Тел/факс +38 (032) 294-16-30.

1.3. Акція «Супер Бобо у Діснейленді» проводиться з метою просування на ринку продукції під Торговою маркою «Бобо» виробництва ТзОВ «Фастпол».

1.4. Акційна продукція реалізовується у картонних коробках із назвою «Супер Бобо», яка міститиме інформацію про умови та період проведення акції.

 

  1. Період та місце проведення Акції

 

2.1.      Акція є загальнонаціональною, проводиться на всій території України, у всіх торгових об’єктах, в яких наявний акційний товар.

2.2.      Період проведення Акції з «___»__________2014 року по «___»__________2015 року. Реєстрація Учасників Акції проводиться в такий же період за адресою Організатора або на сайті (п.п 1.2. цих Правил).

2.3.      Визначення Переможця Акції відбудеться не пізніше «___»__________2015 року.

2.4.      Вручення подарунку здійснюється після визначення Переможця Акції та належного його повідомлення про це  не пізніше «___»__________2015 року.

2.5.      Організатор Акції може змінити термін проведення Акції шляхом внесення змін у офіційні правила Акції. Якщо такі правила будуть мати місце, Організатор повідомить про них в порядку, передбаченому чинним законодавством України з обов’язковою публікацією таких змін на веб-сайті організатора www.bobo.com.ua.

2.6.       Акційний Товар, який знаходиться у продажі та придбаний після «___»__________ 2015 року, не являтиметься акційним Товаром та не братиме участі у Акції.

 

  1. Учасники Акції

3.1.         У Акції можуть взяти участь будь-які особи, незалежно від віку та статі, які під час дії даної Акції, зазначеної у п.п 2.2. даних Правил, придбали акційний товар з назвою «Супер Бобо» та належним чином виконали усі умови даних Правил.

Учасники Акції повинні мати документ, що надає право виїзду за кордон (закордонний паспорт, проїздний документ дитини або інший), передбачений ст. 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»

3.2.         Учасники Акції, які відповідають п. 3.1 даних Правил, але не досягли 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні, мають право брати участь у Акції лише за згодою батьків, опікунів, піклувальників та інших законних представників, передбачених  чинним законодавством України. Якщо такої згоди від батьків, опікунів, піклувальників та інших законних представників не надано, то такі особи Учасниками Акції не визнаються.

3.3.         Учасниками Акції не можуть бути наступні особи:

-   особи які не відповідають вимогам п.п 3.1. та 3.2. даних Правил;

-  працівники та предаставники Організатора, пов’язані з ними особи, члени сімей таких працівників та представників, а також працівники та представники будь-яких інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або проведення даної Акції. 

3.4.          Учасник має право брати участь у Акції лише один раз, повністю виконавши усі умови даних Правил.

 

 

  1. Умови участі у акції

 

 4.1. Щоб стати Учасником Акції, необхідно здійснити наступні дії:

 4.1.1  придбати в період проведення Акції, що вказаний у п.п 2.2. даних Правил, продукцію з назвою «Супер Бобо» в акційній картонній упаковці, маса нетто 150 г, зібрати усі 20 елементів магнітиків «Супер Бобо у Діснейленді», сфотографувати їх разом із Учасником Акції та: 

- надіслати поштою дане фото із заповненою інформацією про себе на відривному талоні  за адресою, яка вказана у п.п 1.2 даних Правил. Відривний талон можна знайти зі зворотнього боку у акційній картонній коробці кукурудзяних паличок з назвою «Супер Бобо», маса нетто 150 г;

- зареєструватись на веб-сайті www.bobo.com.ua у розділі «Акція» згідно поданої               форми та прикріпити фото, зазначене у п.п 4.1.1 даних Правил.

4.1.2  Усі 20 елементів магнітиків «Супер Бобо у Діснейленді» необхідно зберігати до моменту закінчення Акції та пред’явити при врученні подарунку переможцю. 

 

5. Подарунок акції

 

5.1. Подарунком Акції є оплачені Організатором путівки на 3-ьох осіб для подорожі в м. Париж (Франція) з обов’язковим відвідуванням парку розвах «Діснейленд» компанії «Волт Дісней». Переможець Акції особисто визначає ще 2-ох осіб для спільної подорожі.

5.2. Організатор залишає за собою право збільшити кількість Подарунків, або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені даними Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомить про них Учасника у порядку передбаченого чинним законодавством України з обов’язковою публікацією таких змін на веб – сайті Організатора www.bobo.com.ua.

5.3. Оподаткування Подарунків здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

6. Порядок визначення переможця Акції

 

6.1. Розіграш Подарунку відбувається на території Організатора , за адресою, яка вказана в п.п 1.2. даних Правил.

6.2. Визначення Переможця даної Акції буде здійснюватись за випадковою ймовірністю, шляхом жеребкування серед зареєстрованих Учасників, що приймають участь в Акції та належним чином виконали умови п. 4 даних Правил, у присутності визначених членів комісії.  До складу комісії входять не менше 3-ьох осіб, з яких представник Організатора, представник мас-медіа та особи, незацікавлені у результатах визначення Переможця Акції .

6.3. Під час визначення Переможця Акції  ведеться протокол, який перевіряється та підписується усіма членами комісії. Рішення комісії остаточне та не підлягає оскарженню чи відміні.

6.4.  Ім'я Переможця Акції буде опубліковане протягом 3-ьох днів від моменту проведення розіграшу на сторінці веб-сайту www.bobo.com.ua в розділі «Акція», також буде особисто повідомлено Переможця відповідно до вказаних контактних даних в акційному талоні чи реєстраційній формі на веб-сайті.

6.5. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість повідомити Переможця Акції у разі невідповідності особистих даних (телефонів, адреси) Учасника, в разі відсутності  або несвоєчасного повідомлення самим Учасником про зміну особистих даних.

6.7. Переможець, який був належним чином поінформований Організатором про перемогу відповідно до п.п 6.4. даних Правил, зобов’язаний зв’язатись із Організатором та узгодити день та час вручення Подарунку.

6.8 У випадку, якщо Переможець, який належним чином був поінформований про перемогу, не звернеться за отриманням Подарунку протягом 5 (п’яти) днів від дня його публічного оголошення згідно п.п 6.4 даних Правил та не надасть документів, які підтверджують його особу, він втрачає право на отримання Подарунку Акції та буде вважатись таким, що відмовився від Подарунку.

 

7. Порядок отримання Учасником Подарунку Акції

 

7.1. Для отримання Подарунку, Переможець  Акції повенен прибути за вказаною адресою  (п.п 1.2 даних Правил)  на дату яка була узгоджена із Організатором та надати:

- оригінал зібраних протягом Акції 20 елементів магнітиків “Супер Бобо у Діснейленді”;

- оригінал документа, який засвідчує особу Переможця (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та ін.) та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру;

* Для осіб, що відмовилися від ідентифікаційного номера, - копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу.

- копію або оригінал дійсних документів на 3-ьох осіб, які надають право виїзду за кордон (закордонний паспорт, проїзний документ дитини та ін.), передбачених ст. 2  Закону України  «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України».

7.2. У випадку, якщо Переможцю Акції не виповнилось 18 років, він є недієздатним або обмежено дієздатним та який приймав участь в Акції, він повинен надати  крім вище згаданих документів у п.п 7.1. додатково копію паспорта одного із батьків, піклувальника, опікуна та інших представників, які визначенні чинним законодавством України, та письмовий дозвіл останніх.

7.3. Ненадання будь-яких визначених у п. 7.1 даних Правил даних та документів Переможцем Акції, вважається відмовою від Подарунку.

7.3. Організатор Акції гарантує Учасникам Акції, що вся інформація про них буде використана лише на потреби документального, юридичного, бухгалтерського, податкового оформлення документів, щодо визначення Учасників Акції, як таких, що отримують Подарунок.

7.4. Отримання Подарунку допускається лише особою, яка є Учасником Акції та стала її Переможцем, або із представниками інших осіб у випадку, передбаченому  п.п 7.1. даних Правил.  Не допускається передача Учасником Акції права на здобуття (отримання) Подарунку третім особам.

 

8. Додаткові умови

 

8.1. Факт участі в Акції означає повну згоду Учасників з даними Правилами Акції та зобов’язання їх виконувати. Порушення Учасником Акції даних Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання даних Правил  (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку Акції та інше) вважатиметься відмовою Учасника Акції від участі в даній Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь якої компенсації.

8.2. Приймаючи участь у Акції, всі Учасники, тим самим, підтверджують свою згоду на використання, зберігання та обробку їх персональних даних відповідно до Закуну України «Про захист персональних даних», на їх передачу третім особам, з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечуть чинному законодавству України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне використання їх імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв’ю або інших матеріалів про них з рекламною метою, у тому числі право публікації їх імен, віку, міста проживання і зображення (фотографії) у будь-яких джерелах, зокрема на веб-сайті: www.bobo.com.ua, під час оголошення результатів розіграшу Подарунку, у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без обмеження по території і терміну такого використання без будь-якої оплати чи компенсації Учасникам у звязку з цим.

8.3. Подарунок не підлягає заміні грошовим еквівалентом.

8.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань, що не врегульовані даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду.

8.5. Організатор має право залучити третіх осіб для повної або часткової реалізації даної Акції.

8.6. У разі особистої відмови Переможця Акції від отримання Подарунку або у випадку порушення п.п 6.8 даних Правил, Організатор має право за допомогою  додаткового жеребкування визначити повторного претендента на Подарунок зі списку учасників  Акції згідно даних Правил.

8.7. У випадку відмови, з об’єктивних причин, консульською установою у відкритті візи Переможцю Акції чи віз 2-ом особам, якиих визначить Переможець для спільної подорожі, Організатор, за взаємною згодою із Переможцем Акції, має право надати альтернативний Подарунок (путівки на подорож), вартість якого не повинна перевищувати 100% вартості основного Подарунку Акції, який вказаний у п.п 5.1 даних Правил.

8.8.  Організатор не несе відповідальність за неможливість надання Подарунку Переможцю Акції у випадку, якщо контактні дані: ім’я і прізвище Переможця були вказані ним невірно. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за надання достовірної інформації про себе.

8.9. Організатор Акції не несе відповідальність за настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інших непідвласних контролю Організатора Акції обставин.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Акція!

Подарунки від зайчикаБобо :)

Вигравай щомісяця ще більше подарунків від зайчика Бобо!

Акустика JBL GO, Smart Watch, Рюкзак Swissgear

Для участі у розіграші подарунків, відправ поштою 5-ть заповнених відривних купонів (в одному конверті) з інформацією про себе за адресою:

ТОВ “Фастпол”, вул. Львівська, 15, м. Дубляни, Львівський р-н, Львівська обл., 80381

І ось – Ти береш участь у розіграші подарунків від зайчика Бобо!

Розіграш подарунків відбуватиметься 30 числа кожного місяця. Про виграш Тебе буде повідомлено по телефону. Деталі акції, термін її проведення, а також список переможців дивись на офіційній сторінці www.bobo.com.ua

Більше конвертів з купонами — більше шансів!!!

Акція!

Виграй подорож уДіснейленд

Умови акції:

Ти маєш шанс виграти подарунок від зайчика Бобо!

Вигравай щомісяця ще більше подарунків від зайчика Бобо!

Для участі у розіграші подарунків, відправ поштою 5-ть заповнених відривних купонів (в одному конверті) з заповненою інформацією про себе за адресою:

kupon

 

ТОВ «Фастпол», вул. Львівська, 15, м. Дубляни, Львівський р-н, Львівська обл., 80381

Розіграш подарунків відбуватиметься вибірковим методом 30 числа кожного місяця. Про виграш Тебе буде повідомлено по телефону. Акція діє на постійній основі

Більше конвертів з купонами — більше шансів!!!

 

Інформацію про умови акції та розіграш подарунків дивись на сайті: www.bobo.com.ua

* Подарунки можуть відрізнятися від їхніх зображень на упаковці.

Взяти участь в акції
manavgat escort manavgat escort bayan belek escort manavgat escort escort manavgat seks hikaye sex hikaye side escort eryaman escort sex hikaye
mersin escort
escort manavgat manavgat escort bayan belek escort manavgat escort bodrum escort alanya escort sex hikaye seks hikaye eryaman escort ensest hikaye
izmir escortlar
Bostanci escort Atasehir escort kadikoy escort umraniye escort anadolu yakasi escort Pendik escort Kurtkoy escort pendik escort kurtkoy escort kartal escort maltepe escort kartal escort kartal escort bostanci escort umraniye escort

anadolu yakası escort ataşehir escort

izmir escort
canlı bahis siteleri
gaziantep escort

питання та відповіді про кукурудзяні палички від БобоЗдоров’я – найцінніший дар людини, а здоров’я дитини – ще й найбільший клопіт турботливих батьків. Те, чим ми частуємо наших малюків, має надзвичайне значення. Адже діти активно ростуть, і усе, що вони споживають, є “будівельним матеріалом” для їхнього організму.

Скільки часу турботливі батьки присвячують читанню етикеток із складом дитячої їжі та ласощів? Як розібратися, що справді корисно, а що може зашкодити здоров’ю малечі? Де правда про шкоду, а де “страшилки” конкурентів? Як зробити свідомий вибір на користь якісного продукту харчування?

Питання та відповіді про кукурудзяні палички.

На багато питань ми не можемо фахово відповісти, однак ми знаємо усе про кукурудзяні палички, і можемо розвіяти деякі найчастіші сумніви батьків щодо користі чи ймовірної шкоди кукурудзяних паличок.

Розкажіть, будь ласка, про стандартизацію кукурудзяних паличок?

В Україні діють два стандарти на продукцію такого типу ДСТУ 2903:2005 “Концентрати харчові. Сніданкі сухі. Загальні технічні умови” і ДСТУ 4634:2006 “Концентрати харчові. Сніданкі сухі. Пластівці круп’яні. Загальні технічні умови”.

І хоча законодавство чітко регламентує склад продуктів для дитячого харчування, в якому, зокрема, заборонені штучні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі та інші додатки, до продукції “сухі сніданки”, до яких відносяться кукурудзяні палички, ці вимоги пред’явити не можливо, оскільки, за нормативними документами, вони не належать до продуктів дитячого харчування.

Тому закликаємо батьків бути пильними і контролювати якість продукту, що плануєте купувати. Обирайте якісні кукурудзяні палички, що принесуть тільки здоров’я та задоволення від споживання!

У кукурудзяних паличках великий вміст цукру – до 25% Це ж дуже багато! Неправильне харчування призводить до раннього ожиріння і проблем із зайвою вагою.

Цукор в складі кукурудзяних паличок деяких виробників є, але в кількостях не більших, ніж у соках, кашах та багатьох інших продуктах, що пропонуються для дитячого харчування. Купувати палички бажано неглазуровані. І, звісно ж, все має бути в міру. Не варто давати дитині будь які продукти (в тому числі і кукурудзяні палички) безконтрольно.

А ще – саме кукурудзяні палички “Бобо” не містять цукру, адже вони є неглазурованими. Тому ви можете без застережень їх купувати своїм малюкам!

Яка харчова цінність кукурудзяних паличок?

Харчова цінність кукурудзяних паличок, порівняно з даними для кукурудзяної крупи:Питання та відповіді про кукурудзяні палички від Бобо. Яка харчова цінність кукурудзяних паличок?

Кукурудзяна крупа Кукурудзяні палички
Енергетична цінність – 490 ккал. Енергетична цінність – 410 ккал.
Білків – 5,5 Білків – 4,84 – 6,1 г
Жирів – 4,2 г Жирів – 13,2 г
Вуглеводів – 58,6 г Вуглеводів – 67,3 г

Як бачите, кукурудзяні палички не поступаються кукурудзяній крупі в поживних якостях. А легкість споживання є зручним бонусом, якщо маєте потребу в швидкій перекусці для малюка.

Кукурудзяна олія багата вітаміном Е. У кукурудзі знайдено цукри, сполуки кремнезему, жирну олію, яка містить лінолеву та арахідонову кислоти, а також калій, магній, кальцій, ретинол, тіамін, рибофлавін, аскорбінову кислоту та інші корисні сполуки. Жовтозерняткові сорти багаті каротином.

Чи правда, що кукурудза важко перетравлюється дитячим шлунком?

kukurudza2Насамперед слід зауважити, що кукурудзяна каша рекомендується дітям першого року життя, адже не містить глютену. Крім того, кукурудза в паличках містить вже денатуровані білки і клейстеризованний крохмаль, і тому засвоюється набагато легше, ніж кукурудзяна крупа.

Деякі кукурудзяні палички містять шкідливі для дитячого організму ароматизатори, барвники, емульгатори та інші додатки…

Зверніть увагу на упаковку, ретельно прочитайте склад продукту. Ні в якому разі не давайте дитині палички, у складі яких є цукрозамінники або ароматизатори.

За стандартною технологією виробництва ніяких добавок в паличках бути не повинно! Ми не можемо нести відповідальність за усіх виробників кукурудзяних паличок, тому треба уникати покупок паличок сумнівної якості та кустарного виробництва.

І ви завжди можете довіряти кукурудзяним паличкам ТМ “Бобо” – ми дбаємо про якість!

Ми купили круп’яні палички, а вони виявилися дуже жовтого кольору. Що це?

Для надання паличкам жовтого кольору, деякі непорядні виробники додають барвник тартразин Е 102. Якщо Ви бачите, що палички підозріло жовті – не купуйте їх!

Для збільшення термінів зберігання продукту, в палички також іноді додають антиоксиданти Е 320  і Е 321, які є дозволені законодавством. Однак, якщо маєте сумніви чи упередження – просто не купуйте палички виробників,  котрі зловживають додаванням консервантів та барвників.

Якщо в упаковці кукурудзяних паличок присутня іграшка, то, ймовірно, є контакт продукту з нехарчовою пластмасою або ґумою, що може викликати алергію?

Ми впевнені, що токсичних речовин в іграшці не так багато, щоб вони змогли за короткий час перейти в палички. Тим більше, якщо іграшка окремо упакована. Якщо ви вірите в цю страшилку – не купуйте палички з іграшкою. Ми дбаємо про безпеку наших споживачів, і якщо в наших пачках в майбутньому будуть іграшки, то можете бути впевнені, що вони будуть ретельно перевірені на безпечність.

Кукурудзяні палички виробляються методом екструзії, тобто “вибуху кукурудзи”. Виробництво нескладне, витрати на обладнання невеликі, тому більше половини обсягу продукції випускається в “гаражних” умовах, без натяку на дотримання правил санітарії. Бактеріологічну перевірку такі кукурудзяні палички теж не проходять.

На превеликий жаль, це факт. Але він властивий тільки невеликим виробництвам. В інтернеті є чимало відеороликів, що тільки підтверджують ці страшні факти.

Ми радимо купувати палички, виготовлені на великих підприємствах, які мають багаторічний досвід у виробництві цього продукту, або ж в перевірених виробників, де існує санітарний контроль.

Також, в свою чергу, можемо запевнити, що кукурудзяні палички ТМ “Бобо” виробляються в гідних санітарних умовах та з дотриманням усіх гігієнічних норм.

За останніми дослідженнями вчених, за вмістом акриламіду кукурудзяні палички й пластівці посідають четверте місце після чіпсів, смаженої картоплі та меленої кави. А сухі сніданки із злаків – п’яте місце. На жаль, вміст акриламіду, згідно із чинним законодавством, у продуктах харчування не контролюється.

Акриламід – речовина, котра має канцерогенні та мутагенні властивості. Вона сприяє розвиткові онкологічних недугів. У смажених або запечених продуктах та випічці, акриламід може утворюватися в реакції між аспарагіном і цукрами (фруктоза, глюкоза, і т.д.) при температурах приготування, вищих за 120° C.

Якщо так міркувати, то не можна вживати хліба, будь-якої випічки, в тому числі і домашньої, смаженої картоплі, млинців та багато інших продуктів. Однак, термічна обробка продуктів має тривалу, перевірену століттями, історію. Тому це зауваження не більш, ніж чергова лякалка для довірливих.

Поділитись з друзями: